Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a https://bilac.hu/ weboldalon elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának, a Honlapon elérhető online áruházon keresztül történő vásárlás és szerződéskötés, valamint a szerződéskötés alapján létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételeket, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek érvényesülését.

A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket.

Kérjük, hogy az oldal használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot!

 

I. Általános rendelkezések

A jelen szerződés tárgya https://bilac.hu/ weboldalon található webáruház (a továbbiakban Webáruház) étékesítési felületén keresztül termék értékesítése, online adás-vétele.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény(Info. tv.), továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekrtv.) vonatkozó rendelkezései.

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan adásvételre és szolgáltatás igénybevételre, melyet a Fogyasztó a Webáruház üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett https://bilac.hu/ webáruházban történő megrendeléssel kezdeményez.

A Webáruház-on keresztül a Szolgáltató többféle étrend-kiegészítőt (a továbbiakban: Termék) értékesít. Szolgáltató kifejezetten garantálja és biztosítja, hogy az általa forgalmazott Termék az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet rendelkezéseinek mindenben megfelel.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Webáruház felületére, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Webáruháznak, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve feltétel nélkül kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Webáruház tartalmának megtekintésére.

A Szolgáltató fenntart minden a weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül TILOS az oldal egészének vagy részeinek feldolgozása, értékesítése, kereskedelmi célból adatbázisban történő tárolása illetve forgalomba hozatala. A Szolgáltató jogosult a weboldal bármely részének jogosulatlan felhasználásából származó kárának a megtérítésére.

A Szolgáltató által forgalmazott Termék étrend-kiegészítőnek minősül, azaz a hagyományos étrend kiegészítését szolgáló olyan élelmiszer, amely koncentrált formában tartalmaz tápanyagokat vagy egyéb táplálkozási vagy élettani hatással rendelkező anyagokat, azonban az nem helyettesíti a vegyes étrendet.

A webáruházból történő rendelés menetéről és egyéb felmerülő kérdésekről a Szolgáltató a következő email címen áll rendelkezésére:

e-mail: bilac@bilac.hu

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a Webáruház felületén, illetve letölthető az alábbi linkről:

https://bilac.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek.pdf

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet  rendelkezései alapján a Szolgáltató adatai:

Neve:
Székhelyének postai címe:
Üzleti tevékenységének postai címe:
Elektronikus levelezési címe:
Nyilvántartásba bejegyző bíróság megnevezése és nyilvántartási száma:
Adószáma:
Szolgáltató tevékenységét (Termékeit) engedélyező hatóság megnevezése, elérhetőségei, a termékengedély (notifikációs) száma:
Annak a szakmai érdek-képviseleti szervnek a megnevezése, amelynek Szolgáltató a tagja:
Felhasználó által biztosított információt tároló szolgáltató (tárhelyszolgáltató) megnevezése, székhelye, elérhetősége:
Webáruház online elérhetősége:

A Szolgáltató a távollévők közötti szerződés megkötése során a saját nevében jár el.

Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy a szerződéskötés nyelve a magyar.

 

II. Termék rendelés feltétele, menete

II.1. Regisztráció

Szolgáltató az Ekrtv. vonatkozó rendelkezései alapján a Felhasználót, mint igénybevevőt a szerződés elektronikus úton való megkötéséről az alábbiak szerint tájékoztatja.

A vásárlás regisztrációval és regisztráció nélkül, vendégként is lehetséges. A regisztrációval történő vásárlás későbbi vásárlását megkönnyíti, hiszen regisztrált felhasználó nevével bármikor újra, gyorsan, könnyedén tud vásárolni.

A regisztráció során regisztrációs adatlapot kell kitölteni egy létező e-mail cím, jelszó, vezeték- és keresztnév, utca, házszám, település, megye, irányítószám, telefonszám megadásával. Szolgáltató a Felhasználót e-mailben értesíti a regisztráció sikerességéről.

A regisztráció elküldése előtt el kell fogadni a jelen ÁSZF-et, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót a megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával.

Felhasználó Facebook, illetve Google adatainak a megadásával is beléphet a Webshopba, nem szükséges külön regisztrálnia.

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni a bilac@bilac.hu  e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó elfelejti a jelszavát, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem a Szolgáltatónak felróható – okból hozzáférhetővé válik.

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Az adatok hibás megadása esetén a rendelés teljesítéséért, valamint a szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, figyelmeztetés nélkül az esetlegesen jogszerűtlen regisztrált felhasználók regisztrációját törölje.

II.2. A rendelés menete

A webáruházban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, az alábbiak szerint.

A megrendelés leadása egy ajánlattétel a Felhasználó részéről az adott termék megvásárlására. A megrendelés regisztrációval és regisztráció nélkül, vendégként is lehetséges.

A Termék megvásárlásához a Felhasználó kosárba helyezi a Terméket, a „Kosárba rakom” gombra kattintva.

Felhasználó a „Kosár” ikonra kattintva bármikor megtekintheti a kosár tartalmát, továbbá kiválaszthatja a megrendelni kívánt Termék darabszámát (az alapértelmezett darabszámát 1 db), valamint ellenőrizheti a szállítási díjat, a kosár tartalmát és beválthatja promóciós kódját. Amennyiben a kosárba helyezett termékeket nem kívánja megvenni, úgy használja a „A kosár kiürítése” gombot.

A megrendelésének véglegesítése érdekében használja a „Tovább a pénztárhoz” gombot.

A „Tovább a pénztárhoz” gombra való kattintás után a rendelési információk következnek, így informálódhat a rendelési összegről, a szállítási költségről, valamint kiválaszthatja a fizetési módját.

A Termék darabszáma ekkor már nem módosítható.

A megrendelt Termék vételára a Termék kézhezvételekor a futárszolgálatnak utánvétellel vagy bankkártya használatával fizethető meg. Utánvétel esetén az utánvétel költsége …………….,-Ft-ot tesz ki.

Bankkártya használatával történő fizetés esetén a Szolgáltató a házhozszállítást akkor kezdi meg, ha a rendelés teljes vételára a Szolgáltató bankszámláján maradéktalanul jóváírásra került. Amennyiben a megrendelés ellenértéke 5 munkanapon belül nem kerül jóváírásra a Szolgáltató bankszámláján, úgy a megrendelést a Szolgáltató rendszeréből töröli, amely tényről a Felhasználót e-mailben értesíti.

Megrendelését a megrendelő lap alján a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával véglegesíti.

A rendeléseit minden nap 0-24 óráig adhatja le, azok feldolgozása munkanapokon 9-16 óra között történik.

A Felhasználó megrendelést elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül a Szolgáltató visszaigazolja és a visszaigazolás megérkezéstől számítva – a raktárkészlet függvényében – 1-3 munkanapon belül teljesíti.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termék megnevezését, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

A visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és a Felhasználó, mint vásárló között.

A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő megérkezettnek, amikor az a jogosult számára hozzáférhetővé válik.

Ha a Felhasználó a rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 24 órán belül jeleznie köteles a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

III. Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Törölni tudja a kosárból  a teljes mennyiséget illetve megtudja változtatni a darabszámot.

IV. Vételár, szállítási információk

A termékek mellett feltüntetett ár a termék bruttó ajánlati egységára, amely forintban értendő. Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes, és csak akkor válik végleges árrá, ha a Felhasználó a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi, és a rendelését jóváhagyja.

A végleges ár a termék szállítási szolgáltatással – az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó – növelt ára, amely a rendelésről küldött visszajelző e-mailben is szerepel.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően, bárki számára felismerhető módon, hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (0 Ft). Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibásan feltüntetett ár esetén, Szolgáltató, a rendelés visszaigazolásában vagy azt követően ajánlja fel, a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Felhasználó eldöntheti, hogy megrendeli-e valós áron a terméket vagy sem.

A Felhasználó által kezdeményezett megrendelések alapján, a Szolgáltató a megrendelt termékek átvételét házhozszállítással vagy személyes átvétel útján biztosítja

Házhozszállítás esetén a Felhasználó a megrendelt terméket a Szolgáltatóval szerződött futárszolgálatától veheti át.

A futárszolgálat adatai:

Neve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
Cégjegyzékszám: Cg.13-09-111755
Online elérhetősége: www.gls-hungary.com

A megrendelt termék, illetve termékek összegyűjtését, számlázását és csomagolását követően azokat átadjuk a futárszolgálatnak. A futárszolgálat a csomag Szolgáltatótól való átvételét követően e-mail értesítést küldd a Felhasználónak szállítási időpontjáról, ami jellemzően 1-3 munkanap.

Kérjük, hogy a szállításnál olyan címet adjon meg, ahol a szállítás várható időpontjában tartózkodik, vagy a csomagot esetleg valaki más át tudja ön helyett venni.

Ha a futár a megadott címen nem talál senkit, telefonon keresi időpont egyeztetés céljából, majd értesítőt hagy az elérhetősége adataival és másnap megkísérli újra a kiszállítást. Ha második alkalommal sem jár sikerrel, a megrendelt csomag visszakerül a Szolgáltatóhoz.

Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el!

A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. A házhozszállítás díja belföldi kézbesítés esetén az egész ország területére egységesen 990,-Ft.

A vásárlást igazoló számlát a küldeménnyel együtt juttatjuk el a Felhasználóhoz.

V. Jogfenntartás

A teljes vételár kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a Termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába minden a Termékben okozott kár, értékcsökkenés megtérítése tekintetében.

VI. Elállás és felmondás

A jelen pontban foglaltak kizárólag, olyan Felhasználóra vonatkoznak, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

A Szolgáltató. a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglaltak alapján az Elállás/Felmondás jogának gyakorlásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő, termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi, több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Ha a Fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni –  postán vagy elektronikus úton küldött levél útján – az alábbi címre: postai cím: 2045 Törökbálint, Tópark utca 3., elektronikus levelezési cím: bilac@bilac.hu

Ebből a célból felhasználhatja az alább mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is:

„Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:……………………………

Alulírott/ak …………………. kijelentem/kijelentjük, ………………………… hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:………………………………………

A fogyasztó(k) neve:……………………………………………………………….

A fogyasztó(k) címe:……………………………………………………………….

A fogyasztó(k) aláírása:

Kelt…………………, ….. … ..”

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (14. nap) elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A Szolgáltató minden esetben, e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-ban meghatározottak szerint gyakorolta.

Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztót, hogy amennyiben a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, a Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás jogát:

 olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidő (14. nap) alatt is lehetséges ingadozásától függ;

– romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

– olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

– olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Az elállási nyilatkozat postai úton történő eljuttatása esetén a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató, az elállásra nyitva álló határidő számításának szempontjából.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató székhelyének címére (2045 Törökbálint, Tópark utca 3.) indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. Szolgáltató azonban kifejezetten tájékoztatja a Fogyasztót, hogy nem vállalja sem a visszaszállítás megszervezését sem annak lebonyolítását, továbbá nem vállalja át a Fogyasztótól a termék visszajuttatásának költségeit sem. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más további költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a Terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Fogyasztó a Termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

VII. Jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság

Szolgáltató a  jótállásra a kellékszavatosságra, a termékszavatosságra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének  a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. számú mellékletben foglalt tájékoztató felhasználásával az alábbiak szerint tesz ki.

VII.1. Jótállás

Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

VII.2. Kellékszavatosság

Ön a Bilac Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kicserélést kivéve, ha ez az igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a Terméket a Bilac Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság   vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

VII.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Termék hibája esetén Ön – választása szerint – az VII.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

VIII. Szavatossági igények bejelentése

A Fogyasztó a szavatossági igényét a következő elérhetőségeken jelentheti be:

Bilac Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
címe: 2045 Törökbálint, Tópark utca 3.
e-mail címe: bilac@bilac.hu

Szolgáltató a nála bejelentett szavatossági igényről jegyzőkönyvet vesz fel.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére bocsátja.

Ha a Szolgáltató a Fogyasztó szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon értesíti a Fogyasztót.

A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított öt évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

IX. Jogérvényesítési lehetőségek.

Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Fogyasztó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Fogyasztónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az VIII. pontban feltüntetett e-mail címen, levél útján vagy a Szolgáltató székhelyén személyesen is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, vagy ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig – a panaszra tett érdemi válasszal együtt – megőriz.

Szolgáltató köteles átadni a jegyzőkönyv egy példányát, a személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben, ha ez nem lehetséges úgy a jegyzőkönyv egy példányát, a panaszra tett érdemi válasszal egyidejűleg e-mailen, vagy postai úton juttatja el a Fogyasztó részére.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

– a fogyasztó neve, lakcíme,

– a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

– a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a Fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

– a vállalkozás nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról,

– a jegyzőkönyvet felvevő személy és – egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Fogyasztó aláírása,

– a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

– a panasz egyedi azonosítószáma.

Fogyasztó a panaszát, a Szolgáltató – a panasz beérkezését követő – harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a Fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Fogyasztó a panaszát előterjesztheti a Szolgáltató által üzemeltetett „Kapcsolat” menüpont igénybevételével elektronikus úton is előterjesztheti.

Amennyiben Szolgáltató és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára:

Amennyiben Fogyasztó a jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a területileg illetékes járási hivatalokhoz. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint  megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő  békéltető testületnél.

A Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testület elérhetősége:

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara

mellett működő Békéltető Testület

(Pest Megyei Békéltető Testület)

•           1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

•           Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

•           E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

•           Telefon: (+36-1) 269-0703

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Békéltető testületek elérhetőségét itt találja: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét a következő linken:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztóként regisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére, a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

X. Adatvédelmi tájékoztatás

A Szolgáltató adatkezelési tevékenységére vonatkozó az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének megfelelő adatkezelési tájékoztatóját külön dokumentum tartalmazza, amely az alábbi linken elérhető: https://bilac.hu/adatkezelesi-tajekoztato.pdf

XI.  Szerzői jogok

A webshop egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak.

Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított használója a webshopon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a webshop felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A webshop tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a webshop használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a vásárlónak a webshop felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

XII. Egyéb rendelkezések

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására

A jelen ÁSZF 2019.04. 09. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott Termék árait és egyéb feltüntetett árakat – nem visszamenőleges hatállyal – bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követően érvényes.

Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

A Szolgáltatópiaci önszabályozás keretében létrehozott, kereskedelmi gyakorlat, illetve tevékenységi ágazata vonatkozásában magatartási kódexnek nincsen alávetve.

A https://bilac.hu/ internetes áruházban történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja a jelen üzletszabályzatot és maradéktalanul tisztában van a rendelés menetével.